ຂ່າວບໍລິສັດ

ຜູ້ຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າສົ່ງໄປຣັດເຊຍ

2020-05-26

ເງິນຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າສົ່ງເຖິງຣັດເຊຍ

ວັດສະດຸ ໜ້າ: Ag99.99%

ວັດສະດຸພື້ນຖານ: Copper99.9%