ສົ່ງສອບຖາມ

ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຖາມ ຄຳ ຖາມ, ຄຳ ຕິຊົມຂອງພວກເຮົາຄວນຈະຢູ່ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.